(HoReCa) Ondernemers opgelet!

Middels een gedegen aanpak is de gemeente gestart met de vaststelling van een nieuw horecabeleid. Gelet op de toekomst is het belangrijk voor (horeca)ondernemers om zich hierover komende maanden goed te laten informeren.

Mede op initiatief van ondernemersvereniging VOG waren 16 januari veel horeca-ondernemers aanwezig bij de startbijeenkomst van de gemeente voor de vaststelling van het horecabeleid. Bedoeling gemeente is dat horecabeleid er 2e helft 2006 is en in de vastgestelde planning zou 30 november 2006 de definitieve nota ter besluitvorming door het college naar de raad gestuurd worden.

Na genoemde bijeenkomst in januari is een horecawerkgroep samengesteld welke 15 maart de eerste bijeenkomst heeft gehad. Deze werkgroep is samengesteld uit negen ondernemers, omwonenden, politie en gemeente en middels een viertal overlegrondes maart/april zal deze werkgroep een voorstel horecabeleid vaststellen. Deze beleidsnota gaat vervolgens begin mei naar het college en bemerkingen worden dan half mei teruggekoppeld aan de werkgroep. Na geplande vervolgstappen zal dan half oktober de definitieve nota bekend zijn en naar het college gaan.

Vanaf de kant van de gemeente is sprake van een gedegen planning en opzet. Dit betekent echter niet dat het verstandig is voor de individuele (horeca)ondernemer om dit proces van een afstand te aanschouwen!


  • Sluitingstijd horeca verlengen tot 3 of 4 uur?

  • Proberen om horeca nieuw leven in te blazen en de jeugd meer hier te behouden?

  • Leegstand horecagelegenheden voorkomen?

  • Voeren van een alcoholmatigingsbeleid?

Het horecabeleid zal bepalend zijn voor de ontwikkelingen die komende jaren in de plaatselijke horeca wenselijk en mogelijk zijn. Ondernemersvereniging VOG raadt daarom (horeca)ondernemers aan om actief aandacht te hebben voor het proces dat nu in gang gezet is. Nadere informatie over dit onderwerp is te vinden op de site van de gemeente en aanspreekpunt bij de gemeente ten aanzien van deze materie is dhr. M. van Ree. Ook ondernemersvereniging VOG zal via de website vogweb.nl en via de mailings (aan leden) komende maanden informatie over de voortgang van dit proces verstrekken.