Horeca sporthal uitgebreid met terras

De openbare besluitenlijst van het College d.d. 15 april 2014 meldt het volgende:

Onderwerp:
Plaatsen van een terras behorende bij de sporthal Collegeweg 1 te Raamsdonksveer
Besluit:
elk voor zover het hun bevoegdheden betreft:
1. medewerking verlenen aan het plaatsen van het terras op het perceel met adres Collegeweg 1b te Raamsdonksveer;
2. verlenen van een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning aan Dongemond sportief B.V. met daarin de afmetingen en de voorwaarden voor het terras in opgenomen

Een terrasvoorziening die niet direct van belang is voor de sportfaciliteit (betreft immers een binnensportfaciliteit) maar wel van belang kan zijn voor het exploiteren van de horecavoorziening. Het terras concurreert hierdoor wel met andere lokale horecagelegenheden. De al of niet invloed hiervan/hierop is ons echter verder niet inzichtelijk.