Huishoudens in G’berg krijgen €34,-terug

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg stelt de raad voor in 2009 in het kader van de egalisatiereserve reinigingsrechten gemiddeld eenmalig 34 euro per huishouden terug te geven. Dat geld wordt verrekend als korting op de afvalstoffenheffing over het komend kalenderjaar. Het totale bedrag dat de gemeente Geertruidenberg teruggeeft, komt daarmee uit op iets meer dan driehonderdduizend euro.

De verrekening komt nadat de gemeenteraad vond dat er inmiddels te veel geld in het potje zat. Dat bedrag is opgelopen tot 1,2 miljoen euro. Het college stelt de gemeenteraad nu voor na een aantal maatregelen hier 475.000 euro van over te houden, vijftig euro per inwoner. Van de reserve wordt verder een bedrag gereserveerd om 150 extra afvalbakken aan te schaffen. “Uit onderzoeken in onze gemeente is gebleken dat zwerfafval als een van de grootste ergernissen wordt ervaren”, licht wethouder Louise Laurijssen (Milieu, Financiën) toe. “Daarnaast moet geld gereserveerd worden om deze extra bakken te legen.” De extra bakken zijn uiteraard ook geschikt om uitwerpselen van de hond in te gooien, waardoor een andere grote ergernis van burgers aangepakt kan worden. Waar de afvalbakken precies komen te staan, moet nog worden bekeken. Tot 2012 kunnen de kosten voor leging en beheer van de bakken uit de reserve gehaald worden, daarna worden de kosten direct uit de afvalstoffenheffing gedekt. Momenteel komt het dekkingspercentage van de reinigingsrechten uit op 95 procent. De overige vijf procent wordt aangevuld vanuit de reserve. Laurijssen: “In de komende jaren willen we dat percentage stapsgewijs opbouwen naar honderd procent.” Daarmee hoeft er dus niet langer ter aanvulling uit de reserve geput te worden.