Huizen in centrum R’veer ‘veilig’

De pakweg zeventig huizen die gepland staan voor het centrumplan in Raamsdonksveer zijn veiliggesteld. Ondanks dat alle betrokken partijen bij het plan nog niet op een lijn zitten en er nog geen nieuw bestemmingsplan ligt, heeft wethouder Ad van Onzenoort de woningen wel onder de pilot Bouwen binnen strakke Contouren kunnen schuiven.

Dit is opmerkelijk omdat deze pilot, die het de gemeente mogelijk maakt om binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk te bouwen, eind mei is afgelopen. De regel is dat alleen plannen die al vastliggen in een bestemmingsplan, binnen de provinciale pilot mogen meedoen. Desondanks heeft Van Onzenoort een akkoord bereikt met de provincie, zo liet hij eerder deze week weten tijdens de commissievergadering Grondgebiedzaken. De wethouder hoopt op een snel akkoord met alle bij het centrumplan betrokken partijen.

Het college van B en W heeft in ieder geval al een kleine drie miljoen euro gereserveerd voor het plan. “Dat is voor het herinrichten van de openbare ruimte en de infrastructuur. Ik schat in dat het totale plan zeker 30 miljoen kost. Dat bedrag zal voor het grootste deel door de partners moeten worden bekostigd.”