Huizenverkopen februari minus 18%

In februari 2012 registreerde het Kadaster 7.805 verkochte woningen. Dit is een daling van 18,3% ten opzichte van februari 2011 (9.558). Vergeleken met januari 2012 is er sprake van een stijging van 10,2%. Het Kadaster registreerde toen 7.082 verkochte woningen.

De grootste daling deed zich voor bij de appartementen met 22,4% in vergelijking tot februari 2011. Vrijstaande woningen dalen het minst met 2,2%.

Het aantal geregistreerde verkochte woningen bereikte januari 2012 het kleinste volume in 7 jaar. Februari toont slechts een lichte verbetering. De meerjarige trendlijn vertoont een forse afname van circa 19.000 verkochte woningen maandelijks begin 2005 tot een volume van circa 9.000 nu.