I&M: Fileleed licht toegenomen

Het fileleed in Nederland is in de maanden mei t/m augustus licht gestegen. Automobilisten stonden vaker en langer in de file dan in dezelfde periode een jaar geleden.

De filezwaarte (de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file) is in de onderzochte periode met 2,3% gestegen tot 7,8 miljoen kilometerminuten op jaarbasis. Het reistijdverlies dat weggebruikers al gevolg hiervan hebben geleden is met 3,5% toegenomen en komt op jaarbasis uit op 44,5 miljoen uur.

Dit staat in de tweede rapportage van 2014 over de belangrijkste ontwikkelingen op het rijkswegennet.

I&M schrijft de toegenomen files toe aan de combinatie van openstellingen van nieuwe weggedeelten, werkzaamheden en invloeden van buitenaf, zoals het weer en economische veranderingen. De effecten van openstellingen zijn een jaar lang zichtbaar in de daling van de filezwaarte, omdat de files van een heel jaar bij elkaar worden opgeteld.