Impressies masterplan centrum

Eind 2009 heeft de gemeenteraad het Masterplan voor het centrum van Raamsdonksveer vastgesteld. Het Masterplan is de rode draad voor de ontwikkeling van het centrum 2010-2015 dat de contouren voor de komende 10 tot 20 jaar vastlegt. Niet alleen vanuit een ruimtelijke invalshoek is naar de ontwikkeling gekeken, maar ook vanuit een sociaal economisch perspectief.

En zo is er nog veel tekst met uitgangspunten en hoofdpunten vastgelegd in dit centrumplan. Ook zouden er beleidsdocumenten vastgesteld zijn (exploitatieplan, parkeerbeleid, enz). Beelden zeggen echter meer dan woorden en de impressies (zie afbeeldingen) tonen dan ook het best aan wat het in 2015 zou moeten zijn.

Monitoring vindt overigens tijdens het project plaats in de vorm van supervisie door supervisor en B&W + raad zodat er bij onverwachte gebeurtenissen vanuit de supervisie afgeweken kan worden van het vastgestelde beleid.