In 2015 meer evenementen op Markt

Logischerwijs neemt het College de zorgvuldigheid in acht bij het streven naar meer dynamiek/levendigheid. De balans tussen zorgvuldigheid en stimuleren van levendigheid verdient echter ook afweging. Want bij het om zeep helpen van de dynamiek/levendigheid afgelopen jaren lijkt er politiek minder zorgvuldig en mogelijk zelfs persoonlijke belangen dienend geacteerd.

Het nieuwe college van b&w van Geertruidenberg streeft er voorzichtig naar om in 2015 meer evenementen te laten plaatsvinden op de Markt in Geertruidenberg.

“Als er bij een kofferbakverkoop op de Markt in Geertruidenberg tweeduizend mensen komen en ze vertellen thuis dat het gezellig is, zodat er volgende keer meer mensen komen, dan bereiken we ons coalitiedoel voor 2018, meer toerisme in de gemeente.”. Zo geeft de Geertruidenbergse wethouder Bert van Den Kieboom aan wat het doel is van een aangepast gemeentelijk evenementenbeleid.

Met zijn collega-wethouders Adriaan de Jongh en Kevin van Oort reageerde hij op de aandrang van ondernemers in Geertruidenberg om de Markt snel levendiger te maken. Nu is de gemeente daar nog gebonden aan een quotum van zes evenementen. Ondernemers rond de Markt willen meer. Ze ervaren het huidige quotum als belemmerend. Wethouder Kevin van Oort: “Er is nu een nieuw college. Mensen hebben hoop dat er wat verandert. Meer activiteiten is onze doelstelling voor 2018. Dat betekent: niet morgen, niet meteen.”

De druk van de ondernemers heeft er wel voor gezorgd dat de discussie over het aantal evenementen naar voren wordt gehaald.

Kevin van Oort: “We ondersteunen het streven van de ondernemers van harte. Het resultaat? Waarschijnlijk in het zomerseizoen van 2015. Van den Kieboom: “Uiteraard rekening houdend met mensen die rond de Markt wonen en op hun rust gesteld zijn. We gaan met alle partijen praten.”