Inbraak, aangifte en dan?

Er is ingebroken bij uw bedrijf en dan? Zeker aangifte doen zegt men en welke hulp kan men hiervan verwachten? Heb in ieder geval niet de illusie dat de politie druk aan de slag gaat om de daders te achterhalen.

Na een inbraak adviseert de politie om aangifte te doen en voor de verzekering is dit meestal ook noodzakelijk. Via de site van de politie kan dan bepaald worden of dit via internet, telefonisch of op afspraak kan. Dit wordt bepaald aan de hand van het delict.

Bij inbraak op het bedrijf wordt aangegeven dat er via het aangifteformulier op internet aangifte gedaan dient te worden en eventueel is telefonisch, op afstand of op een politiebureau mogelijk. De internetaangifte zal dan ook meestal gebruikt worden.

Na de internetaangifte ontvangt u een bevestiging via mail en deze vermeld oa het volgende:

  • Wij beoordelen of er aanknopingspunten zijn voor een onderzoek maar bij delicten waarvan u via internet aangifte kunt doen zijn in de regel onvoldoende aanknopingspunten
  • U krijgt binnen vijf werkdagen via email een afschrift van uw aangifte en daarmee ronden we de behandeling van de aangifte af
  • Het is goed dat u aangifte doet zodat we deze in onze criminaliteitsanalyses kunnen verwerken en goed zicht krijgen op de soort strafbare feiten die gepleegd worden

De rol van de politie bij bedrijfsinbraken lijkt hiermee verworden tot een formaliteit ten bate van de verzekering.