Inbreng inwoners wordt meegenomen bij bepalen locaties: na zomer meer bekend

Na de besluitvorming over de huisvesting van extra vergunninghouders eind mei, zijn wij gestart met het zoeken naar geschikte locaties. U leverde hiervoor via drie werksessies en een digitale enquête zelf een groot aantal mogelijke locaties aan. Deze locaties worden stuk voor stuk beoordeeld. Wij verwachten na de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven.

Gemeente Geertruidenberg

Locaties
Onze inwoners leverden zelf veel ideeën voor mogelijke locaties aan. “Het is een hele klus om alle locaties goed te beoordelen op haalbaarheid. Dit vroeg meer tijd dan verwacht en gaat dus niet meer voor de zomervakantie lukken”, geeft burgemeester Willemijn van Hees aan. “De inwoners gaven ons ook een aantal randvoorwaarden mee. Bijvoorbeeld een goede verspreiding over de kernen en aandacht voor integratie en veiligheid. Hiermee zijn we aan de slag gegaan.”
“Samen met de woningcorporaties brengen we ook in kaart wat de verwachte woningbehoefte op de langere termijn is”, aldus wethouder Kevin van Oort. “Want we willen niet dat de komst van deze groep nieuwe inwoners in de gemeente een invloed heeft op de wachtlijst voor huurwoningen. Dit betekent dat we ook kijken of er extra woningen moeten worden gebouwd.”

Ontwikkelingen regio
De keuze voor de huisvesting van extra vergunninghouders in onze gemeente maakt onderdeel uit van het Brabantpact. Samen met 5 andere gemeenten, Drimmelen, Moerdijk, Woudrichem, Werkendam en Aalburg vormen wij de Biesboschregio. Deze gemeenten maakten principeafspraken over de verdeling van vergunninghouders en vluchtelingen over de gemeenten. Definitieve afspraken zijn nog niet gemaakt. Deze zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de diverse gemeenten.

Bron: Geertruidenberg.nl