‘Indikken en strategisch’

In de openbare discussieraad van 8 januari 2015 besprak men het onderwerp ‘Maak het in West-Brabant’, de focus op het versterken van de economische positie. De reactie van de burgemeester geeft daarbij wat inzicht in de gemeentelijke richtingen:

Ik ben blij u het Rewin noemde. Dat is de uitvoeringsorganisatie die wij van middelen voorzien om voor ons juist dat te doen; ons op de kaart te zetten bij internationale spelers om te zorgen dat wij een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn. Recentelijk hebben we daar Inmarck Packaging nog van meegekregen. Een prachtig bedrijf wat zich hier op Dombosch gaat vestigen. Rewin onderhoudt ook goed contacten met de gemeenten om als zij internationale spelers benaderen, te kijken wat het beste past bij de ondernemers en waar zij het beste kunnen landen. Juist als wij de agenda heel helder positioneren, is de directeur van het Rewin daar alleen maar heel erg blij mee, indikken wat onze prioriteiten zijn. Dat is voor hem veel helderder waar zij mee de boer op moeten en hoe zij die bedrijven moeten benaderen.

In principe worden er geen zaken onder het regiofonds uitgegeven die niet aanhaken aan de agenda die u nu gaat vaststellen. In die zin is een agenda ook heel lastig verder meetbaar te maken want wij dienen daar zelf bij aan zet te zijn. Ik denk dat we het RWB nog meer zijn als een vehikel op afstand waar we weer iets voor moeten aanleveren. Maar we moeten zelf aan de lat. Vandaar dat wij ook zeggen, die gebiedsvisie rondom Gasthuiswaard, die gaan wij maken. U vraagt mij mijn visie als de Amercentrale weggaat. Nee, die gaan wij samen met elkaar maken en liefst nog met een paar omliggende gemeenten zodat we de kosten van die gebiedsvisie ook met elkaar kunnen delen en dat het een breder gedragen visie wordt.

Iets helderder maken door in te dikken wat onze prioriteiten zijn? Lijkt ons duidelijke taal? Of in ieder geval mooie taal!