Industrie produceert 3% meer

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in maart ruim 3 procent hoger dan in maart 2010. Deze toename is beduidend kleiner dan die in februari, toen de productie met ruim 9 procent groeide.

In alle bedrijfsklassen was de productiegroei minder sterk dan vorige maand, maar de spreiding in productiegroei bleef aanzienlijk. Met 32 procent was de productietoename het grootst in de transportmiddelenindustrie. De elektrotechnische en machine-industrie en basismetaal- en metaalproductenindustrie leverden 7 procent meer productie dan in maart 2010. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie nam de productie eveneens toe. In de voedings- en genotmiddelenindustrie nam de productie met 4 procent af.