Informatie wegwerkzaamheden Boterpolderlaan

De wegwerkzaamheden worden uitgevoerd in week 26 (24 t/m 28 juni 2019) en week 27 (1 t/m 5 juli 2019) tussen Mondriaanstraat en Paulus Potterstraat.

De werkzaamheden aan de nieuwe Jumbo aan de Boterpolderlaan te Raamsdonksveer vorderen gestaag en de opening staat gepland voor 10 juli 2019. Om de parkeerplaats bij de nieuwe Jumbo bereikbaar te maken zijn 2 nieuwe inritten noodzakelijk en zal voor de voetgangers de huidige oversteekplaats verplaatst worden. Als gevolg van genoemde werkzaamheden moet op die locatie de indeling van de langs-parkeervakken aan Boterpolderlaan tevens aangepast worden. Zie bijlage voor een overzicht van de huidige en de nieuwe situatie van de inritten, voetgangsoversteekplaats en parkeervakken en de exacte locatie van de uit te voeren werkzaamheden.

De werkzaamheden worden in een aaneengesloten periode uitgevoerd in week 26 (24 t/m 28 juni 2019) en week 27 (1 t/m 5 juli 2019) op een gedeelte van de Boterpolderlaan tussen Mondriaanstraat en Paulus Potterstraat. In principe worden de werkzaamheden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur.

De meeste werkzaamheden kunnen door de aannemer uitgevoerd worden met behulp van een halve rijbaanafzetting zodat doorgaand verkeer mogelijk blijft maar wel enige hinder kan ondervinden. Voor het uitvoeren van een aantal werkzaamheden is het echter,  i.v.m. de veiligheid van het personeel van de aannemer en de weggebruikers, noodzakelijk om de rijbaan volledig af te sluiten voor auto’s en zal er een omleidingsroute worden aangegeven.

Fiets- en voetverkeer kan te allen tijde doorgang vinden en de Mondriaanstraat blijft vanaf de Jeroen Boschstraat altijd bereikbaar voor al het verkeer. Het streven is om de omleidingsroute zo kort mogelijk te gebruiken om zo de overlast te beperken. Zie bijlage voor overzicht van de toe te passen omleidingsroute(s).

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden is Niek de Vos van Atab Civiele Techniek B.V. de contactpersoon namens gemeente Geertruidenberg. Niek is bereikbaar via telefoonnr. 06 833 15456 of e-mail niek@atabnl.com

Bron: gemeente Geertruidenberg – Rien Koopmans