Informatieavond plassengebied op 18 april

Het plassengebied in Raamsdonksveer-Zuid bestaat uit de Nionplas en de put van Caron.

Een plan dat past binnen regels
Het plassengebied ligt aan de zuidkant van de A59, onder Raamsdonksveer. Voor dit gebied gelden allerlei regels. Regels van de gemeente, maar ook van de provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat. Toch gaan wij de uitdaging aan om samen met deze partijen te kijken of er mogelijkheden zijn om dit gebied verder te ontwikkelen. We willen een fijne plek creëren waar inwoners kunnen recreëren en genieten van de natuur. Door het in de toekomst (mogelijk) wegvallen van afrit 34 aan de A59, kunnen we het gebied rondom de watertoren ook betrekken bij deze herinrichting.

We starten met een Ontwikkelvisie
We beginnen met het maken van een Ontwikkelvisie. Hierin staan de kaders en mogelijkheden waarbinnen dit gebied kan worden ontwikkeld. Met alle eigenaren, gebruikers en omwonenden zijn gesprekken gevoerd om de belangen in beeld te brengen. Ook is verkend welke kansen en grenzen worden gevormd uit de diverse beleidskaders en wetgeving. De ontwikkelruimte blijkt beperkt door de beleidskaders. Daarom is een concept-ontwikkelplan opgesteld. Dit plan geeft een eerste visie en richting van de gebruiksmogelijkheden van het gebied.

Informatieavond
Tijdens de bijeenkomst op woensdag 18 april lichten we het concept-ontwikkelplan toe. Wij horen graag uw reacties en ideeën hierop. De avond wordt gehouden in het gemeentehuis van 19.30 tot 21.00 uur. Wilt u ook komen? Meld u dan vooraf aan door een e-mail te sturen naar M.vanHeel@Geertruidenberg.nl.

Bron: Gemeente Geertruidenberg