Informatiebijeenkomst milieustraat

Nadat juni 2006 de gemeente de exploitatie van de milieustraat aan een derde partij vergund had werden wij hiervan als ondernemersvereniging op de hoogte gebracht. Meteen zijn toen richting gemeente bezwaren van ondernemers geuit welke nog steeds ongewijzigd van toepassing zijn. Hierbij is het niet zo dat een industrieterrein niet als geschikte locatie wordt geacht (juist wel) doch de specifiek gekozen locatie wordt gezien als een niet gewenste vestigingsplaats. Nabij gevestigde ondernemers lopen namelijk het risico dat zij met deze ontwikkeling het risico lopen dat zij belemmerd worden in hun bedrijfsactiviteiten tov de huidige situatie. Tevens kan deze ontwikkeling betekenen dat het huidige goede beveiligingsniveau van industrieterrein Dombosch (met vrijwel geen incidenten) zich ontwikkelt in negatieve zin en wordt de infrastructuur (op en nabij de Forellenweg) ontoereikend geacht om meer dan (gemiddeld) 45 bezoekers per uur te kunnen verwerken.

Heeft deze gemeente in deze wellicht een formeel juiste (hoewel de vestigingslocatie wel onderdeel uitmaakte van de besluitvorming?) doch praktisch foutieve beslissing genomen. Gevolg zou nu kunnen zijn dat individuele ondernemers bezwaar gaan maken zodra de vergunning ter inzage bij de provincie wordt gelegd. Mogen provincie en ondernemers dan aan de slag met een problematiek welke door het Geertruidenbergs college is gecreƫerd?

De toekomstige exploitanten van de milieustraat hebben in ieder geval een infomatiebijeenkomst belegd 8 mei as. Meer informatie hierover is te vinden in schrijven via onderstaande link.