Informatiebijeenkomst Slikpolder op 9 mei

Op 9 mei 2017 organiseert waterschap Brabantse Delta een informatiebijeenkomst over de Slikpolder in Cultureel Centrum De Schattelijn. Bezoekers geven aan wat zij willen weten of kwijt willen over de dijkaanpak

 

 in de Slikpolder in Geertruidenberg, onderdeel van project ‘Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak’.

Het waterschap organiseert deze avond omdat er nog vragen en uiteenlopende verwachtingen zijn over dit onderwerp. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om hun laatste vragen te stellen of opmerkingen te maken, voordat het bestuur van het waterschap een beslissing neemt op 16 mei over de Slikpolder: een dijkversterking of een dijkverlegging. De projectmedewerkers geven tijdens deze avond meer inzicht in de effecten van de twee alternatieven voor omwonenden en hun omgeving. Naast vragen van bezoekers, worden een aantal stellingen over de dijkaanpak in de Slikpolder besproken. Bezoekers kunnen zelf stellingen aandragen. Dit kan voorafgaand aan de avond via email, of op de avond zelf. U leest hieronder hoe.

Aanmelden
Bent u graag bij de avond aanwezig? Stuur een e-mail met uw naam en het aantal mensen waarmee u komt naar dijkversterkinggea@brabantsedelta.nl. Wilt u een stelling inbrengen? Zet deze dan ook in uw email. Mogelijk wordt deze geselecteerd ter bespreking. Voor meer informatie over het project kijkt u op http://www.brabantsedelta.nl.

Datum: Dinsdag 9 mei 2017.

Tijd: 18.00 uur tot 20.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur).

Locatie: Cultureel Centrum De Schattelijn, Vismarktstraat 4A te Geertruidenberg. U kunt parkeren op de Markt.

Programma
17.45 uur: Inloop

18.00 uur: Start informatiebijeenkomst met een broodje voor alle aanwezigen:

Welkomstwoord
Toelichting programma en doel avond
18.05 uur: Stand van zaken Slikpolder door projectmanager Klaas Sloots

18.15 uur: Vragen uit de zaal

19.15 uur: Stellingen Slikpolder

20.00 uur: Afsluiting

Dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de Rijksoverheid. In dit programma werken het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het waterschap samen aan sterke dijken die het achterland beschermen. Hiervoor zijn belangrijke regels en richtlijnen opgesteld ten behoeve van de waterveiligheid.

Bron: Waterschap Brabantse Delta