Informeel overleg Hoofdstraat/Anker

De gemeente bericht middels een schrijven aan ondernemers van de Hoofdstraat en Het Anker het volgende:

*******

De voorbereiding voor de renovatie van de openbare ruimte van de Hoofdstraat en Het Anker wordt opgestart. Wij vinden het van belang dat de ondernemers die daar gevestigd zijn in een zeer vroeg stadium betrokken worden. Wij willen daarom graag op informele wijze met u van gedachten wisselen en nodigen u uit 25 juni om 10u in dorpshuis De Haven. Hierbij zal de wethouder van de openbare ruimte mevr. A.A.M. Verschuren aanwezig zijn.Aanmelding voor dit overleg via info@geertruidenberg tav P.A. Uijlenberg voor 22 juni 2012.


*******

Wij raden overigens aan om het mailadres info@geertruidenberg.nl te gebruiken………