Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente Geertruidenberg koopt jaarlijks allerlei producten en diensten in: van grote, unieke projecten als het aanleggen van wegen tot de aanschaf van softwarepakketten, elektriciteit, bedrijfskleding, inhuur schoonmaak.

Belangrijkste doel voor de gemeente is het verkrijgen van een goede kwaliteit tegen de juiste prijs.

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt een handvat voor medewerkers en opdrachtnemers als het gaat om inkoop bij de gemeente Geertruidenberg.

Het beschrijft onder meer hoe de gemeente bij de inkoop:

  • omgaat met relevante regelgeving
  • omgaat met de maatschappij
  • omgaat met de markt en ondernemers
  • en hoe de inkoop binnen de gemeente is georganiseerd

Als de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moet deze aanbesteed worden.

  • de drempel voor Werken is € 5.225.000 excl. BTW
  • de drempel voor Leveringen en Diensten is € 209.000 excl. BTW

Aanbestedingsbeleid
Nationaal openbare en Europese aanbestedingen kondigt de gemeente Geertruidenberg aan op Tenderned. Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven zich moeten houden aan regels. Op de website http://www.tenderned.nl vindt u opdrachten van de gemeente Geertruidenberg. Na registratie wordt u automatisch op de hoogte gehouden van openstaande opdrachten.

Naast nationale en Europese aanbestedingen kent de gemeente Geertruidenberg ook meervoudige onderhandse aanbestedingen. Hierbij nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria minimaal 3 en maximaal 5 gegadigden uit om een offerte in te dienen. Wilt u een opdracht van de gemeente Geertruidenberg uitvoeren, dan kunt u het beste contact opnemen met de Gemeentewinkel, tel 14 0162.

Bron: gemeente