Inloopavond Hooipolderplus-plan 24 april

Rijkswaterstaat begint in 2022 met de verbreding van de A27. Dit leidt onder andere tot het afsluiten van de bestaande op- en afrit 34 nabij de watertoren.

Verbreding A27. © Rijkswaterstaat

De verkeerstromen gaan hierdoor ingrijpend veranderen. Plaatselijk leidt dit mogelijk tot knelpunten in de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Zo neemt het verkeer op de binnendoorroute van Raamsdonk naar Waspik toe (het zogenaamde Lint).

Aanvullende maatregelen
Samen met de gemeente Waalwijk werkten wij aan een maatregelenpakket om de mogelijke overlast van de verbreding te beperken. Deze maatregelen kunnen wij tot 1 juli 2019 indienen bij de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft aangegeven maximaal 5 miljoen te subsidiëren, mits de maatregelen een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de regio.

Inloopavond 24 april
Graag informeren wij over deze maatregelen. Daarom organiseren wij op woensdag 24 april een inloopavond. Er vindt geen plenaire opening plaats, daarom bent u welkom tussen 19.30 tot 21.30 uur in het Ontmoetingcentrum, Kerkplein 5 in Raamsdonk. U hoeft zich hier niet voor aan te melden.

Meer informatie
Als u vragen heeft, kunt u terecht bij Lars van der Kaa, projectleider bij de gemeente Geertruidenberg, via ons telefoonnummer 14 0162.

Bron: gemeente Geertruidenberg