Inwoners Graaf Floris V straat  willen eigen wijk helpen verduurzamen

Inwoners Geertruidenberg willen eigen wijk helpen verduurzamen met ‘energiewijk Floris 5.0’.

Google Maps

Burgerinitiatief: Inwoners uit Geertruidenberg willen hun wijk helpen verduurzamen en zijn daarvoor het project ‘energiewijk Floris 5.0′ gestart . Want er is nog veel werk te verzetten op het gebied van bewustwording: ‘Ons werk moeten we over tien jaar uitsmeren.’

Zijn eigen huis aan de Graaf Floris V-straat is al verduurzaamd en ook de ontwikkelingen op het gebied van milieu en energie houdt hij nauwlettend in de gaten. ,,Ik weet dat het fout gaat in de wereld, daarom wil ik op klein niveau iets betekenen”, vertelt Wout van Boesschoten. Bovendien heeft hij daar sinds zijn pensioen genoeg tijd voor, net als buurtbewoners Frans Peters en Kees Avontuur.

Samen gingen ze dit voorjaar de samenwerking aan met Buurkracht; een initiatief van netwerkbedrijf Enexis. Met financiële steun van gemeenten en provincies ondersteunt de organisatie dit soort projecten met informatie en tips. ,,Zo leverden ze de flyers voor onze eerste informatieavond in mei”, zegt Peters. Mensen informeren en koppelen aan betrouwbare ontwikkelaars is het doel van zo’n avond. Dertig bewoners kwamen erop af. ,,Tien procent van het totaal, een mooi aantal.’

Uitdaging
Maar alle 325 huishoudens in de wijk bereiken, blijkt nog een uitdaging. ,,Het is een project wat over tien jaar zullen moeten uitsmeren”, zegt Van Boesschoten. De energietransitie kost ook mentaal tijd. Begrijpelijk, vinden ze: ,,Er is vaak nog veel onduidelijkheid over de ontwikkelingen en oudere mensen in de wijk vragen zich af hoe rendabel het nog voor hen is. Daarin willen wij helpen, zodat iedereen mee kan doen.”

Energiewijk Floris 5.0 is het eerste burgerinitiatief voor de verduurzaming van een hele wijk in de gemeente. Iets wat wethouder Kevin van Oort toejuicht: ,,Als het de eigen inwoners zijn, zijn mensen toch minder argwanend dan wanneer de gemeente een informatieavond hierover organiseert”, zegt hij. De gemeente ondersteunt de activiteiten financieel en met kennis. ,,Er zouden zeker meer van dit soort initiatieven bij mogen komen”, zegt Van Oort.

Van Boesschoten: “Het zou zeker mooi zijn als er straks ook mensen naar ons toe komen over hoe ze dit aan kunnen pakken voor de verduurzaming van hun eigen wijk.”

Bron: BN De Stem – Caroline van Schubert 16-09-19