Is een zzp’er een ondernemer?

Is een zzp’er een ondernemer? Welke economische waarde voegt hij/zij bijvoorbeeld toe of welke bijdrage wordt geleverd aan de werkgelegenheid? Want de vaak aangemoedigde en voortgaande groei van het aantal zzp’ers (circa één miljoen) verdient ook een kanttekening.

Volgens berichtgeving in het FD verdient naar schatting ongeveer de helft van de één miljoen zzp’ers minder dan €20.000. Oa hiernaar verwijzend benoemde FNV-voorman Ton Heerts deze week het belastingvoordeel voor ondernemers dan ook als een ‘fiscaal gedrocht’. Een uitgangspunt waar fiscalisten en economen zich in kunnen vinden maar dat politiek gevoelig ligt.

Een werknemer die €20.000 verdient draagt namelijk AOW-premie af en betaalt belasting. Maar een zzp’er met hetzelfde inkomen is hiervan vrijgesteld. En de zzp’er die anderhalve ton verdient hoeft over de eerste €20.000 niet af te rekenen met de fiscus.

FD meldt dat het Centraal Planbureau vorig jaar constateerde, toen de zelfstandigenaftrek ter discussie stond, dat van de meeste zzp’ers niet valt te zeggen wat hun maatschappelijke meerwaarde is boven werknemers.

Is een gemiddelde zzp’er dus een ondernemer? Want ook zien we meldingen dat zzp’ers vanuit kostenoogpunt regelmatig niet voorzien in de risico’s van arbeidsongeschiktheid of in het pensioen. En zou dit niet gewoon bij goed ondernemerschap horen?