Is er een relatie en welke?

Wat is de directe relatie tussen de forse negatieve financiële tussenstand en de economische crisis? Dat was de kernvraag aan wethouder Louise Laurijssen (Financiën) bij de behandeling van de halfjaarrapportage van de gemeente Geertruidenberg tijdens de commissie Middelen, Milieu, Algemeen Beleid en Techniek.

Het gros van de partijen gaf aan geschrokken te zijn van de verbaasde reactie van de wethouder op de snelheid, waarmee de gevolgen van de economische crisis invloed hebben gehad op het Bergse huishoudboekje, dat halverwege het jaar op een tekort van een miljoen euro staat ten opzichte van de begroting voor dit jaar. Piet de Peuter (SP) wilde dan wel eens weten wat nu precies het verband was tussen crisis en resultaat. ” Veel was al bekend bij de jaarrekening van 2008, ik denk dat de crisis al met al een ton verschil maakt. Maar u wekt de suggestie alsof u enorm overvallen bent.” Laurijssen herhaalde haar eerdere woorden dat de uitkering van het rijk lager is geworden en dat er nu eenmaal veel meer mensen binnen de gemeentegrenzen een beroep doen op de bijzondere bijstand. “Want uiteraard hebben wij ook in de gaten dat de wereld om ons heen is veranderd.”

Wim Quirijnen vond het maar vreemd. ” In maart al hebben we een brief gestuurd met vragen over de crisis. Het antwoord was toen dat we rustig konden gaan slapen, dat alles gemonitord zou worden.” Pieter Voragen van Keerpunt 74 vond dat het inzicht in de structurele inkomsten vooralsnog tekortschiet. “De gemeente wordt groter, we krijgen daardoor meer uitkering van het rijk, innen meer ozb. Die gevolgen zijn nu te weinig inzichtelijk.” Albert Smit (VVD), partijgenoot van de wethouder, voorspelde een spannende begrotingsraad. ” We zullen moeten kijken waar de pijn gaat zitten.”