Is er leven na de pilot bouwen?

Is er leven na de pilot Bouwen binnen strakke contouren? Die vraag ga je je onderhand stellen als je de vergaderingen in de gemeente Geertruidenberg volgt. Daar ligt de nadruk momenteel zo zwaar op alles wat maar enigszins met ruimtelijke ordening te maken heeft, dat de heren en dames gemeenteraadsleden zo goed als nergens anders meer aan toe lijken te komen.

Sinds 2003 doet Geertruidenberg mee aan de provinciale pilot. Die komt erop neer dat de gemeente vijf jaar lang via verkorte procedures bijna onbeperkt kan bouwen binnen de grenzen van de kernen van de gemeente, op voorwaarde dat van bebouwing in het buitengebied wordt afgezien. Uit het eindrapport van de pilot bleek dat Geertuidenberg van de zeven deelnemende gemeenten in kwalitatieve en kwantitatieve zin het beste gebruik heeft gemaakt van de pilotstatus.

Na verlenging met een jaar loopt de pilot in mei van dit jaar af, reden voor wethouder Ad van On- zenoort (Ruimtelijke Ordening) en zijn ambtenarenapparaat nog een serieuze stedenbouwkundige eindsprint in te zetten. Alle bouwplannen waarvan het ontwerp-bestemmingsplan in mei ter visie zijn gelegd, vallen onder de pilot.

Het is legitiem om nog zoveel mogelijk stappen te willen zetten in deze laatste maanden. Maar de gemeente moet uitkijken dat zij niet verstrikt raakt in haar eigen ambities. Wie recent op de tribune zat bij de commissies Grondgebiedzaken (drie in de laatste week) kan het onmogelijk nog volgen. Herontwikkeling van De Riethorst, het Veerse centrumplan, herontwikkeling van de hoek Julianalaan-Beatrixlaan, een hele serie bestemmingsplannen en ga zo maar door. Stuk voor stuk belangrijke projecten, die de volste aandacht van college en raad verdienen. Maar die lopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Er worden fouten gemaakt (zoals in het nieuwe bestemmingsplan voor de Bergse kom) en er volgen ontboezemingen van de wethouder die je liever niet wilt horen (‘ik zie bijna geen heil meer in de herontwikkeling op de hoek van de Julianalaan-Beatrixlaan’). En het is dat je nauwelijks boos kunt worden op Van Onzenoort, anders zou je zijn premature waarschuwing voor mogelijke juridische stappen tegen de gemeente in het dossier rond De Riethorst afdoen als je reinste paniekzaaierij. Dergelijke emotionele uitbarstingen zijn niet goed in het streven naar een duurzame, weloverwogen ruimtelijke Bergse toekomst. Ook de raad kan het niet allemaal meer volgen, getuige de vragen – na anderhalf uur discussiëren – wat er bij een ‘ja’ op bepaalde collegevoorstellen nu eigenlijk besloten wordt en hoe daar dan verder vervolg aan gegeven wordt.

Haastige spoed is zelden goed. Geertruidenberg moet prioriteiten gaan stellen en wel snel. Anders worden er fouten gemaakt die straks óf niet meer te repareren zijn óf die de gemeente buitenproportioneel veel geld gaan kosten. Er is wel degelijk leven na de pilot.