Jaarcijfers WSG: €63,6 miljoen verlies

Stichting WSG heeft vandaag haar jaarcijfers 2010 gepresenteerd. De corporatie heeft door afwaardering op grondposities een behoorlijk verlies te verwerken. Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben WSG vijf maanden de tijd gegeven om een herstelplan tot uitvoer te brengen. In het herstelplan is de volkshuisvestelijke continuïteit van het WSG-bezit uitgangspunt. Het CFV, WSW en het ministerie van BZK hebben hun vertrouwen uitgesproken in deze aanpak van WSG.

De woningcorporatie uit Geertruidenberg heeft een verlies van € 63,6 miljoen moeten noteren over het jaar 2010. Dit is voornamelijk het gevolg van de afwaardering op het omvangrijke aantal grondposities dat werd aangekocht in de afgelopen jaren. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2010 € 4,2 miljoen. WSG is momenteel nog voldoende liquide. Regulier planmatig onderhoud en ander individueel woningonderhoud worden zoals gebruikelijk uitgevoerd.

Uit het onlangs opgestelde meerjarenperspectief is gebleken dat WSG – naast het realiseren van de in aanbouw zijnde projecten – geen verdere investeringsruimte meer heeft om al haar projecten in portefeuille te realiseren. Het verkopen van projecten en grondposities is momenteel één van de belangrijkste activiteiten waarmee WSG haar liquiditeitspositie op korte termijn tracht te versterken. WSG voert hierover onder meer verregaande gesprekken met diverse collega-corporaties

Zie link voor het volledige artikel op de site van de WSG.