‘Je moet ondernemers een kusje geven’

Gelezen in BNdeStem zaterdag 31 januari 2015

De VOG, Verenigde Ondernemers Geertruidenberg bestaat tien jaar. De organisatie is in 2005 ontstaan door een fusie van de Raamsdonksveerse Ondernemers (RONDO) en de Industriekring Dongemond (IKD). In 2010 voegden zich ook de middenstanders, verenigd in de detailhandelsorganisatie BRUG bij het VOG-collectief.

De VOG is de grootste lokale ondernemersvereniging van Noord-Brabant. De organisatie telt meer dan 300 leden met bedrijven waar enkele duizenden mensen werken. De ondernemersclub is ook maatschappelijk actief. Zo financierde de VOG het plaatsen van hartdefibrillators in bij sportverenigingen in de gemeente en ondersteunde het mogelijk maken van gratis wifi, in de drie kernen. Daarmee mogelijk makend dat het het geluid van de plaatselijke politici tot in alle hoeken van de gemeente doordringt via live-tv-uitzendingen raadsvergaderingen door de lokale omroep SLOG.

Een ondernemerscollectief met een soms scherpe stem die vaak en soms irriterend tot in het gemeentehuis echoot. Mag het als je meer dan driehonderd bedrijven vertegenwoordigd? “We schuwen de dialoog niet, gaan die graag aan. Onze kritiek? Zie het niet als kritiek, maar als tip… je moet ondernemers eigenlijk een kusje geven”. De VOG bestaat tien jaar. Een moment om even terug te blikken en vooruit te kijken.

Adriaanse: “Wat we in die jaren bereikt hebben? We hebben de ondernemers in de gemeente Geertruidenberg een duidelijk gezicht gegeven, nu is het zoeken naar een weg om verder te komen.”

Knap lastig vinden ze die VOG-club soms in de wandelgangen van het gemeentehuis in Raamsdonksveer. Gemopper dat ‘de VOG weer dwarsligt’. Zoals nu weer omdat de organisatie weigert in een ‘uitvoeringsgroep’ te gaan zitten waar gepraat gaat worden over de lokale winkelgebieden. Ondernemers als dwarsliggers die de boel op de rails houden? Adriaanse: “Zoiets, die uitvoeringsgroep, dat is meer van hetzelfde, herhaling van zetten. Zoiets zagen we al in 2006, vervolgens in 2009, kennelijk vergeten historie. We willen meedoen onder voorwaarde dat er een mandaat is, een duidelijk, functioneel kader waarbinnen die club werkt en een concrete doelstelling. Het moet inhoud hebben, resultaat op leveren. We willen niet meedoen als omlijsting.”

Kanttekeningen ook bij het lokale, politieke speerpunt toerisme: “Bij de VOG-bedrijven werken dagelijks duizenden mensen, hoeveel bezoekers komen er wekelijks in het museum in Geertruidenberg? Versta me niet verkeerd, maar wat is nu het aandeel van het toerisme in de lokale economie? Ik zeg niet dat er vanuit de gemeente teveel aandacht voor het toerisme is, wel dat er nog te weinig aandacht is voor die lokale ondernemers die met dagelijks eigen risico bedrijven overeind houden waarvan er veel hier al tientallen jaren actief zijn.”

In de lokale politiek en in het bestuurscentrum niet alleen een luisterend oor voor ondernemers, maar ook resultaat gericht beslissen. Dat is de centrale lijn in Adriaanse’s betoog: “Ondernemers gaan voor dat resultaat, politici voor de kiezers. Politici zitten er misschien acht jaar, als ondernemers moeten we verder vooruit denken.” Als voorbeeld van luisteren, noemt hij het recente Rabobank-rapport over de detailhandel in de gemeente: “Dat rapport stelt dat een afsluiting van de Keizersdijk, als daar straks ingrijpend gewerkt gaat worden, nadere afweging verdient. De gemeente wil simpel afsluiten, dat is al tien jaar de denkrichting. Wij zeggen: beslis niet eenzijdig, ga eerst de dialoog met de ondernemers daar aan.”

Hij bespeurt nog wel een afstand tussen politici en bestuurders aan de ene kant en de ondernemers aan de andere: “De balans is in die tien jaar al een stuk beter geworden, maar te vaak ontmoeten we elkaar alleen als er strijdpunten zijn. Ik denk dat er meer mogelijkheden moeten komen om met elkaar te praten. Als VOG gaan we daarbij wel voor inhoud en zichtbaar resultaat.”