Kamerkrant verdwijnt, VOG-site blijft

De Kamerkrant van de Kamer van Koophandel (oplage 1,4 miljoen exemplaren) verdwijnt na 30 jaar. Uitgever Wegener is niet tevreden over de inkomsten van het blad ondanks dat deze volgens onderzoek goed gelezen wordt. De KvK verwacht veel geld te kunnen besparen op printkosten, zeker nu 95 procent van de informatie over bijvoorbeeld faillissementen, regionale activiteiten en verhandeling van bedrijven ook op internet staat.

Deze ontwikkeling toont het nut van de VOG-site via welke werkdagelijks lokaal (ondernemers)nieuws verstrekt wordt. De VOG-site heeft momenteel meer dan 4 miljoen hits jaarlijks. Een objectieve en feitelijk juiste benadering wordt op de VOG-site nagestreefd zonder ook pijnlijke bemerkingen/info uit de weg te gaan. Doel hiervan is om ondernemers en belanghebbenden zo breed mogelijk te informeren zodat zij de info kunnen gebruiken/nalezen wanneer nodig/wenselijk.

De huidige KvK-website is slechts beperkt (in tegenstelling tot de Kamerkrant) voorzien in het verstrekken van actuele ondernemersinfo zoals de VOG-site doet en blijft doen. Idee wellicht dat de KvK hun website hierop aanpast en daardoor lokale ondernemers uitdaagt om ook de KvK-website regelmatig te bezoeken.