Kiosk verplaatsen?

De kiosk een ander plekje geven, een parkeergarage onder de nieuwe supermarkt aan het Kardeel en een groter voetgangersgebied aan de Keizersdijk om nog wat meer fraai klinkerwerk in de straat te kunnen leggen. De presentatie van het beeldkwaliteitsplan van het Veerse centrumplan, maandagavond tijdens de Bergse commissie Grondgebiedzaken, leverde enkele interessante hersenspinsels op.

Stedenbouwkundige Sander Klein Obbink opperde bij de discussie over de invulling van het gebied Heereplein/Haven om eens te overwegen om de kiosk te verplaatsen. Dichterbij de huidige Hema, waardoor dat deel van het Heereplein autovrij wordt en het water de ruimte krijgt. Het proefballonnetje werd maar matig gewaardeerd. “Dan kun je hem nog beter verplaatsen in de richting van het Gangboord”, meende Wim Quirijnen van Partij Samenwerking, “dan creëer je een duidelijker scheiding tussen Haven en Heereplein.” Het bommetje werd gelegd in de discussie over wat de nadruk moeten krijgen: parkeerplaatsen of de terugkeer van het water in de Haven? In de variant waarbij de kiosk naar de Hema verplaatst wordt, zou een waterpartij op het Heereplein gesitueerd worden. Een alternatief is een lange waterstrook verderop, bij de Haven. Parkeren kan dan aan de zijkanten.

Joop Heesters (Keerpunt’74) was niet voor. “Ik vind de voorgestelde waterbakken te gekunsteld.” Ook het CDA was niet voor. Adriaan de Jongh: “Het water is ooit niet voor niets verdwenen. Zo lekker rook dat niet.” Bij de watervarianten fluctueert het aantal parkeerplaatsen tussen 200 en 110. “Is het echt zo erg om eens vijftig meter te lopen met je boodschappen?”, vroeg VVD’er Peter Bos zich af. “Parkeren hoeft niet leidend te zijn, je moet de leefruimte benutten.” Nelly Frölich (PvdA) vroeg stedenbouwkundige Klein Obbink eens te overwegen een parkeergarage onder de nieuwe super aan het Kardeel te overwegen. “Des te meer water kan er aan de Haven terugkeren.”