Kleine bedrijven zoeken kantoorruimte

Voor een aantal plaatsen in Brabant adviseert de Kamer van Koophandel deze week om geen grote kantoren meer te bouwen omdat er al sprake is van overaanbod. Opvallend is dat hierbij wordt benoemd dat veel kleine bedrijven kantoorruimte zoeken. De Kamer van Koophandel adviseert daarom gemeenten om meer ruimte maken voor kleinere kantoren waar het midden- en kleinbedrijf terecht kan.

Interessant is binnen deze materie om te bezien hoe de gemeente Geertruidenberg hiermee omgaat. In het geldende bestemmingsplan Dombosch is (volgens info van de gemeente, zie ook onderstaande link) zelfstandige kantoorvestiging namelijk toegestaan. Echter op basis van het nieuwe bestemmingsplan – dat vorige week door de raad is goedgekeurd – zijn zelfstandige kantoorvestigingen niet meer toegestaan.

In beginsel betekent dit wel dat bestaande kantoorvestigingen onder het overgangsrecht worden gebracht en dus mogen worden voortgezet, ook indien er zich een ander kantoor vestigt. Meer ruimte voor het midden- en kleinbedrijf realiseert men echter niet middels deze maatregel. Een door de gemeente Geertruidenberg uitgevoerde wijziging in het bestaande bestemmingsplan Dombosch dat haaks staat op het beschreven advies van de Kamer van Koophandel.