Kleine detailhandel nodig voor dynamiek

De innovatie in de detailhandel komt voor een belangrijk deel van kleine nieuwe winkels, dat constateert het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in zijn trendrapport. De nieuwe ondernemers komen vaak van buiten de sector. Mede daardoor komen zij met geheel nieuwe winkelconcepten in fysieke winkels of op het internet. Zowel in klantbenadering, bedrijfsvoering en communicatie kan van deze kleine bedrijven veel geleerd worden, stelt het HBD.

De nieuwe kleine winkels leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek in de detailhandel. Kleine, nieuwe winkels zijn niet de trend, maar zetten de trend. Dat was voor het HBD reden zich in deze winkels te verdiepen. Het valt op dat veel van de nieuwe ondernemers niet uit de traditionele detailhandel komen. Juist daardoor kijken zij op een andere en nieuwe manier naar inkoop en verkoop en het samenspel met de klant. Zo hebben deze ondernemers over het algemeen een bijzonder goed contact met deklantengroep. Ze bieden vaak extra service, maken het kopen tot een beleving en leren van hun klanten en maken ze tot hun vrienden.

Afscheidnemend, plaatsvervangend HBD-directeur Jan de Jong riep gemeenten, banken en projectontwikkelaars op om dergelijke ondernemers de ruimte te bieden. “We hebben als detailhandel die vernieuwende kracht nodig. Dat is natuurlijk goed voor de sector, maar het is vooral het lokale winkelgebied dat profiteert van de passie van deze ondernemers. Zij redden zich over het algemeen uitstekend, daar zijn het ondernemers voor. Zij gaan risico’s niet uit de weg. Maar het zou goed zijn als we daarin met hen meedenken. Zodat uiteindelijk het winkelen, marktbezoek of webshoppen steeds leuker wordt. ”