Kluunplek fietspad Dombosch krijgt aanpak

“Bedrijventerrein Dombosch zal in 2015 weer een modern, dynamisch, duurzaam bedrijventerrein zijn. Waarbij het aantal arbeidsplaatsen door efficiënter en beter ruimtegebruik ten opzichte van het huidige aantal stijgt en waarbij de gemeente en bedrijfsleven op een innovatieve manier met elkaar samenwerken, teneinde de lokale en regionale economie een impuls te geven.”

Het beoogde resultaat zoals beschreven in het Masterplan Dombosch. Het revitalisatieproject dat de aanpak van kruisingen op de Maasdijk en de aanleg van oa fietspaden op bedrijventerrein Dombosch in 2012 opleverde. Duidelijk verbeteringen maar op de Ramgatseweg heeft het keurige fietspad sinds de aanleg een opmerkelijke onderbreking. Inmiddels is duidelijk dat dit binnenkort een aanpak gaat krijgen.

De gemeente laat weten dat men ter plekke niet kon volstaan met het regulier doortrekken en vernieuwen van het fietspad. De daar gevestigde firma werkt met zwaar materiaal waarvoor een ‘ zwaardere bestendige’ bestrating nodig is. Een duurdere oplossing waarvoor een extra raad/collegebesluit nodig was.

November 2012 is dit besluit genomen en recentelijk is er een aanbesteding geweest laat de gemeente weten. Het realiseren van de oplossing zou dan ook aanstaande zijn.