Knip onderdeel integraal plan?

Op twitter werd vanuit de raad gisterenavond het volgende opgetekend:
#Knip Keizersdijk: wethouder Verschuren gaat naar de ondernemers luisteren en ze komt met een integraal plan. Zo hoort het!”Snapt u het nog?????


De raad droeg het College eerder op de knip op de Keizersdijk voor eind van het jaar te realiseren. Teleurstellend bij deze besluitvorming was dat de raad zich inhoudelijk niet geheel in materie verdiept leek te hebben. De verantwoordelijk wethouder was echter zelf ook gelukkig met deze besluitvorming en zou aan de slag gaan. Onderbouwde argumenten om het besluit te heroverwegen van individuele ondernemers en van ons als ondernemerscollectief werden genegeerd. Inhoudelijke reacties op geconstateerde onmogelijkheden bleven uit en ‘men ging het gewoon proberen’.

Echter nu zou er – afgaande op de tweet – alsnog naar de ondernemers geluisterd gaan worden? Of is men zelf ook op praktische bezwaren gestuit en wordt het streven naar een integraal plan nu als excuus gehanteerd? Enige terugkoppeling naar individuele ondernemers of ons als collectief is er tussentijds niet geweest en de reden voor deze blijkbaar gewijzigde gang van zaken is ons dan ook onduidelijk. Natuurlijk goed dat men alsnog vanuit een integrale aanpak aan de slag wil en wat ons betreft graag op korte termijn. Maar waarom wil men nu ineens wel een overwogen aanpak?