Knooppunt Hooipolder wordt aangepakt

De snelweg A27 tussen Breda en Utrecht wordt verbreed. Het knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer wordt aangepakt en er komt een tweede brug bij Gorinchem. Dit moet de files vanaf 2019 tot het verleden laten behoren.

De verbreding is op het gedeelte van de weg tussen het knooppunt Hooipolder en Houten, waar veel files voorkomen. Tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam gaat de weg van twee naar drie rijstroken in beide richtingen. Tussen Werkendam en Sleeuwijk en in de provincie Utrecht komen er vier rijstroken.

Er komt een tweede brug over de Merwede bij Gorinchem met 4 rijstroken. Ook krijgt het knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer een extra ongelijkvloerse verbindingsboog. Daardoor kan er op de A59 vanuit het westen (knooppunt Zonzeel) zonder stoplichten worden doorgereden in de richting Utrecht.

De maatregelen staan in het plan van aanpak dat minister Schultz van Haegen heeft afgesproken met de betrokken provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Die dienst moet in 2016 zorgen voor een Ontwerp Tracé Besluit. Naar verwachting wordt dan in 2019 begonnen met de aanleg, waarvoor 808 miljoen euro is uitgetrokken.

Met de aanpak wordt volgens het ministerie van Infrastructuur de doorstroming van het verkeer op de belangrijke verbindingsweg tussen Utrecht naar Brabant en België flink verbeterd. Het 47 kilometer lange traject tussen Houten in de provincie Utrecht en knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer heeft nu vier noteringen in de filetop 50.