Komt u ook woensdagavond?

Met circa 300 bezoekers belooft de VOG-bijeenkomst woensdag weer een boeiende avond te worden Het programma is als volgt:

  • Tussen 19.30 en 20u worden de ondernemers/bezoekers verwacht bij Arjan van Dijk – Fort St Gertrudis – Geertruidenberg
  • 20u zal de VOG-voorzitter een kort woord van welkom heten namens het VOG-bestuur en kort de invulling van de avond toelichten. Tevens zal deze de burgemeester kort introduceren als de vertegenwoordiger van datgene wat een primaire bindende factor voor het ondernemerscollectief is: de gemeente Geertruidenberg.
  • Welkomstwoord door burgemeester Meijer
  • Circa 20.15u gastpresentatie Rob Creemers (zie ook www.technotrends.nl , circa 1 uur)
  • Dan volgt een pauze van circa 20 minuten waarin de stoelen voor het discussieforum gereed worden gezet en er gelegenheid is om wat te drinken
  • Discussieform van circa half uur tot een uur onder regie van Pètry Gamers (zie ook deelnemers forum)
  • Einde 00.00u