Koopkracht zelfstandig ondernemers -11%

Recentelijk publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport ‘De Sociale staat van Nederland 2013′. Een 334 pagina’s tellend rapport dat vol staat met interessante feiten en wetenswaardigheden:

  • Meer dan 80% van de Nederlanders zegt gelukkig te zijn
  • 82% vindt dat er welvaart is in het eigen huishouden
  • Ruim 70% is tevreden met het eigen inkomen
  • We bezuinigen op uit eten (46%) maar niet op sport (7%)
  • We zijn trots hoe we samenleven, op onze mentaliteit van handelen en aanpakken en op onze sociale verworvenheden
  • Enz.

Ook stelt het rapport dat bij economische neergang de bedrijven daar als eerste mee te maken krijgen (minder omzet/winst), vervolgens de overheid (minder inkomsten/hogere lasten) en als laatste de burger (door bezuinigingen). Het mag dan ook niet verwonderen dat economisch herstel zich op eenzelfde manier voltrekt en dan ook de bedrijven een belangrijke eerste graadmeter zijn.

Ten aanzien van de koopkracht stelt het rapport vast dat deze in de periode 2008-2011 met 3% is gedaald. Maar opmerkelijk hierbij is het vastgesteld koopkrachtverlies van 11% in deze periode bij zelfstandig ondernemers. Een niet altijd zichtbaar gevolg van de economische crisis dat meer aandacht zou verdienen.

Via volgende link is het volledige rapport in te lezen.