Kort verslag: VOG met B&W 4 dinner

Donderdagavond hadden we eerste dinertje met het nieuwe college van burgemeester en wethouders en dat is perfect verlopen…

Uw bestuur had het idee om het nieuwe gemeentebestuur beter te leren kennen. Na de formatie is een nieuwe college gevormd. Samen met de burgemeester vormen zij het B&W. Voor de ondernemers in deze gemeente een belangrijke club van beslissers.

We hadden RB Culinair verzocht een Amerikaanse BarBQ te regelen in de tuin van de voorzitter. De bar en de BarBQ werd gerund door middelbare school studenten. De setting was informeel en gezellig. Goede voedingsbodem voor kennismaking!

De voorzitter startte met een korte toespraak met uitleg over de VOG en haar 300 leden. De doelstellingen en de doelen die we wensen te bereiken op korte termijn. Vervolgens sprak de burgemeester haar waardering uit en introduceerde haar nieuwe team. De aandachtsgebieden (portefeuilles) werden toegelicht en de werkwijze uitgelegd.

Vervolgens was het ‘Mix & Mingle’. Het zonnetje, het lekkers, de wijntjes en de entourage zorgden voor een gezonde interactie. Rond een uur of twaalf was de voorzitter nog steeds niet uitgepraat, maar wij wilden allemaal naar bed 😉

Vanavond zullen we kort verslag doen tijdens de VOG Network BarBQ in Dongemond Soccer Center in Geertruidenberg. Bent u erbij na 17.00 uur? Tot straks!

Bron: Bestuur VOG