KPMG: Bouw zuiniger op personeel

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 100 bouwondernemingen in dertig landen blijkt dat slechts 9% van de bedrijven heeft gesneden in het personeelsbestand. Wel blijken de bedrijven een aantal andere maatregelen te hebben genomen om de personeelskosten terug te brengen, zoals het verlagen van salarissen, het reduceren van het aantal werkuren en het stimuleren van onbetaald verlof.

De onderzichte 100 bouwondernemingen in dertig landen blijken opvallend optimistisch over de nabije toekomst. Ondanks de crisis zijn de bedrijven het afgelopen jaar in beperkte mate overgegaan tot het reduceren van het aantal werknemers. Van de onderzochte bedrijven heeft 28% geen enkele maatregel op het gebied van personeel overwogen. Ook het komend jaar verwachten de meeste bedrijven niet over te gaan tot een reductie van personeel. Slechts 35% verwacht de komende twaalf maanden over te gaan tot een afvloeiing van werknemers.

De afgelopen twaalf maanden hebben de bedrijven ondanks de recessie goed gepresteerd. Van de onderzochte ondernemingen verwacht 64% dat de winst volgend jaar zal stijgen of gelijk blijven. En 53% geeft aan dat de orderportefeuille en de winst de afgelopen twaalf maanden ondanks de crisis niet gedaald is.

Ook ten aanzien van de toekomst zijn de bedrijven behoorlijk positief. Veel bedrijven verwachten dat het aantal aanbestedingen zal toenemen als gevolg van de enigszins geremde vraag in de periode voor de uitbreken van de kredietcrisis. Ten aanzien van de stimuleringsmaatregelen van de overheid zijn de bedrijven gematigd positief. Slechts 15% van de ondernemingen verwacht dat de maatregelen het komende jaar tot nieuwe opdrachten gaat leiden.