Krapte op arbeidsmarkt duurt maar voort

De lijst met moeilijk vervulbare vacatures telt inmiddels bijna 140 functies, verdeeld over veertien beroepsrichtingen.

Dat stelt het UWV West-Brabant vast in zijn rapport Regio in Beeld waarin de uitkeringsinstantie ingaat op de stand van zaken op de regionale arbeidsmarkt.
Volgens de opstellers van het rapport profiteerde West-Brabant net als andere regio’s de afgelopen jaren volop van de economische groei. “De werkgelegenheid nam toe, er waren veel vacatures en het aantal WW-uitkeringen daalde tot de laagste stand in jaren. Maar er is een keerzijde. De krapte op de arbeidsmarkt liep op en beperkt zich inmiddels niet langer tot enkele beroepsklassen, maar is breed voelbaar.”

Ict
De grootste problemen bij het vervullen van vacatures doen zich voor in de ict- en technische beroepen. “De ict is in West-Brabant weliswaar geen grote sector, maar ict’ers zijn werkzaam in alle sectoren. De kansen voor systeem- en netwerkbeheerders zijn goed en is er veel vraag naar ontwikkelaars.” Ook de sector transport & logistiek kent veel vacatures die lastig zijn in te vervullen: veel vraag en weinig aanbod. “Vergrijzing in deze sector, waardoor werkgevers naar alternatieven moeten kijken. Chauffeurs blijven ‘hot’ en er zijn steeds vaker parttime chauffeurs en chauffeurs van 70 jaar en ouder aan het werk.”

Productiebelemmeringen
Een kwart van de werkgevers in deze regio geeft aan dat ze ‘productiebelemmeringen’ ervaren als gevolg van personeelsgebrek. Het UWV heeft in zijn rapport een staatje opgenomen met daarin een selectie van moeilijk vervulbare vacatures. Van timmerlieden en metselaars tot verpleegkundigen, buschauffeurs en schoonmakers. Maar ook monteurs, verkoopmedewerkers, inkopers en docenten.

De personeelstekorten nemen dus voorlopig niet af. Al vlakt de economische groei dit en volgend jaar wat af, aldus het UWV. In West-Brabant komen in 2019 en 2020 7.400 banen bij, zo is de prognose. “Dat brengt eind volgend jaar het aantal werknemersbanen in deze regio op 336.700.”

Bron: BN De Stem – Gerlach Hochstenbach 30-10-19