Kritiek op toeristisch beleid provincie

Samenwerking is altijd zinvol! Doch toen het bestuur van G’berg met de lokale gemeenten in 2007 een nieuw (en extra) samenwerkingsverband wilde aangaan is door de VOG opgemerkt dat investeren in samenwerking binnen de gemeente wellicht ook een goede optie zou zijn. Ook de intenties van dit nieuwe samenwerkingsverband waren niet geheel duidelijk. Op basis van de ontwikkelingen/uitlatingen lijkt vooral toerisme/watersport speerpunt en zou dit het voortraject kunnen zijn om, na de woningbouwontwikkeling binnen de gemeente Geertruidenberg, over te gaan tot de ontwikkeling van de watersport/een jachthaven. Jammer dat deze gerichte aandacht dan mogelijk zou zijn terwijl het binnen de gemeentegrenzen komen tot de vaststelling van een economisch beleid na meer dan 2 jaar nog niet gelukt is………


Bij de officiële opening van het toeristisch seizoen in West-Brabant, vrijdag in Steenbergen, is kritiek geuit op het toeristisch beleid van de provincie.Of liever: het ontbreken daarvan.

Docent Goof Lukken van de Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda, en voormalig medewerker van Libéma dat parken als de Beekse Bergen en Autrotron bestiert, noemde het ‘vreemd’ dat toerisme in Den Bosch ‘geen speerpunt meer is.’ ,,En dat terwijl toerisme en vrije tijd één van de grootste industrieën ter wereld is.”Sinds vorig jaar, toen een nieuw provinciaal bestuur in Brabant aantrad, is er geen sprake meer van een apart toeristisch beleid, maar is dat ondergebracht in een lijst algemene wensen. Bovendien wordt het Brabants Bureau voor Toerisme in 2009 ontmanteld.

Maar volgens burgemeester Jan Hoogendoorn van Steenbergen is West-Brabant ook zonder de provincie heel goed in staat de regio toeristisch op de kaart te zetten. Met name op watersportgebied liggen er volgens Hoogendoorn, die ook voorzitter is van de Vereniging Vaarroute West-Brabant, mogelijkheden. Maar dan moeten wel de veelal verouderde jachthavens worden gemoderniseerd en uitgebreid. Bovendien, werd gisteren door vrijwel iedere bestuurder benadrukt, zal er dan, meer dan nu het geval is, moeten worden samengewerkt tussen de gemeenten in de regio.