KvK: ‘Status aparte Dombosch’

Volledige vrijgave van de te bebouwen perceeloppervlakte en daarnaast een verhoging van de bouwhoogte van ‘minimaal tien meter’. De Kamer van Koophandel vraagt de gemeente Geertruidenberg die eisen te verwerken in het ontwerp bestemmingsplan voor bedrijventerrein Dombosch in Raamsdonksveer.

De termijn waarbinnen betrokkenen bezwaar konden indienen eindigde 16 april. De gemeente stelt in het ontwerp bestemmingsplan voor het bebouwingspercentage per kavel te verhogen van zeventig naar tachtig procent. De KvK adviseert dus de beperking helemaal los te laten, omdat ‘beperkingen er alleen mogen zijn als dat strikt noodzakelijk is.’ Verder bepleit de kamer dat Dombosch als bovenregionaal bedrijventerrein onmogelijk past in de status van landelijke gemeente die de provincie haar heeft gegeven. Daardoor is ook de grens van vijfduizend vierkante meter niet reëel. ‘Dombosch telt op dit moment 23 bedrijven met meer dan vijftig werknemers. Het mag duidelijk zijn dat een bedrijventerrein met dergelijke bedrijven ook een dynamiek heeft met grotere volumes. Daarom verdient Dombosch een status aparte binnen de gemeente.’ Die laatste opmerking slaat vooral op de maatregel om het uitbreiden voor bedrijven groter dan 15.000 vierkante meter te belemmeren. Een aantal bedrijven heeft in haar bezwaarschrift hier compensatie voor geëist.