Kwaliteitsslag voor Dombosch met BIZ

De openbare ruimte van bedrijventerrein Dombosch in Raamsdonksveer moet worden aangepakt. Een zogeheten Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) is daar het instrument voor. Als deze zone wordt ingevoerd, betalen alle gevestigde bedrijven mee om de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied een stimulans te geven.

Speciaal hiervoor is de Stichting BIZ-Dombosch opgericht. Het bestuur van de stichting is nog niet gevormd, maar deze moet in de toekomst bestaan uit de gemeente Geertruidenberg, de VOG en overige ondernemers die op Dombosch zijn gevestigd.

De stichting heeft een paar specifieke aandachtspunten. Zo wordt de beveiliging aangepakt met een nieuw camerasysteem. ‘Het cameratoezicht werkt goed, maar als je kijkt naar de mogelijkheden vandaag de dag, kan het verder worden ontwikkeld’, vertelt voorzitter Henk Adriaanse van VOG. ‘We willen een systeem dat niet alleen goed registreert, maar ook heel slim is. Zo kunnen de camerabeelden meteen worden gekoppeld aan een kentekensysteem.’ Bovendien komt er ook extra aandacht voor het zwerfafval en het groenonderhoud. De prullenbakken worden voortaan twee keer per week geleegd en er wordt meer gemaaid. ‘Momenteel worden de grasvelden maar vier keer per jaar gemaaid door de gemeente. Dit is eigenlijk wel zestien tot twintig keer per jaar nodig.’ Het is dus niet de bedoeling dat de stichting de taken van de gemeente overneemt; de stichting gaat juist het een en ander aanvullen.

Een enquête moet uitwijzen hoeveel belangstelling er is onder de ondernemers. Voordat de zone wordt ingevoerd, moet die aan een voorwaarde voldoen: de respons moet minimaal vijftig procent zijn; daarvan moet tweederde vóór de BIZ zijn. De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin alle gegevens zoals bijdragen en activiteiten, zijn vastgelegd. Als er genoeg positieve reacties zijn gekomen, wordt de BIZ in 2012 ingevoerd. Adriaanse ziet het rooskleurig in. ‘Het plan is al positief ontvangen bij ondernemers. Er zijn meer van dergelijke zones, zoals in winkelcentra’s. Maar Dombosch is natuurlijk een mooi afgebakend, helder terrein. Wat we aanpakken, raakt iedereen.’

De investeringszone wordt bekostigd door een stijging van de ozb. Ondernemers moeten straks 0,07 procent meer betalen. Hierdoor ontstaat een jaarlijks te besteden bedrag van 250.000 euro. ‘Dit geld mogen we ook echt alleen aan de investeringszone besteden.’