‘Laat ondernemers niet weggaan’

Een grotere ambtelijke capaciteit, een duidelijke keuze over wat voor soort bedrijven je wilt faciliteren, een voortvarende uitvoering van de Veerse centrumvisie en een economisch actieplan.


Dat zijn enkele aanbevelingen die de Kamer van Koophandel aan de gemeente Geertruidenberg doet naar aanleiding van het beleidsplan Economische Zaken, dat onlangs verscheen. De uitvoering van het nieuwe centrumplan van Raamsdonksveer zal in ieder geval iets langer op zich laten wachten dan gepland.

De kamer waarschuwt Geertruidenberg de ruimtebehoefte binnen de gemeentegrenzen serieus te nemen. Waar in de jaren tachtig talloze kavels nog wanhopig lagen te wachten op een koper, is nu al jaren geen vierkante meter meer beschikbaar. Reden voor de Kamer van Koophandel om te constateren dat er aanzienlijke behoefte is aan ruimte voor bedrijven. Liefst 24 hectare, zo bleek uit het rapport uit 2008. Echter: ‘Het bevreemdt ons dat er in het beleidsplan met geen woord over het onderzoek wordt gerept.’ Reden voor de kamer om de gemeente te wijzen op de mogelijk onvermijdelijke gevolgen als men de behoefte niet wil faciliteren. De kamer opteert zelf voor een locatie aan de Heulweg of langs de A27, hoewel daar in de nieuwe structuurvisie niet in wordt voorzien. Ook de recessie hoeft niet per se een belemmerende factor te zijn, gezien de lange doorlooptijd. ‘De gemeente loopt het risico dat bedrijven door een gebrek aan alternatieven moeten uitkijken naar locaties in andere gemeenten.’

Een ander advies dat de kamer de gemeente doet, is het uitbreiden van ambtelijke capaciteit op het gemeentehuis, aangezien Geertruidenberg weliswaar een landelijke gemeente is, maar met een ‘stedelijke economie’. Bij een onderbezetting leert de ervaring dat ‘projecten niet van de grond komen of veel te lang duren. De ambtelijke capaciteit op economisch gebied is in de gemeente Geertruidenberg onder de maat.’

Daarnaast doet de Kamer van Koophandel nog een suggestie om de haalbaarheid van een bedrijfsverzamelgebouw te onderzoeken. Daarin zouden ondernemers hun bedrijfjes kunnen bundelen en van dezelfde voorzieningen gebruik kunnen maken.