Laatste nieuws centrum: heb geduld

In het officieel overleg tussen college en VOG-bestuur 30 november 2010 werd ten aanzien van het centrum R’veer toegezegd dat men in december 2010 hierover besluiten zou nemen. Ondanks navraag bleef echter een respons in december en januari uit waarna begin februari een officieel verzoek om de toegezegde respons is gedaan. Begin deze week hebben wij de verzochte reactie schriftelijk van het college ontvangen en die is als volgt:

*******************
Centrum Raamsdonksveer
De ontwikkelingen van het centrumplan zijn in een fase dat we daarover geen informatie kunnen uitwisselen. We zijn momenteel onderdelen van het plan betreffende de openbare ruimte aan het calculeren. Daarnaast zijn de onderhandelingen met betrokken partijen gaande, zodat het moment ook om deze reden nog niet is aangebroken om u nader te informeren.

Zodra we met concrete informatie naar buiten kunnen treden zullen we daaraan ook onmiddelijk gevolg geven. Wij verzoeken u ons daarom nog wat tijd te gunnen om het proces te vervolgen en tot een resultaat te laten komen.

*******************

We blijven u op de hoogte houden en wachten ‘het moment’ geduldig af……….