Laatste nieuws project Dijkversterking

Op donderdag 15 december 2016 was de derde informatieavond van het project Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak in Boelaars zalencentrum in Raamsdonksveer. Tijdens deze avond is de stand van zaken en de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) gepresenteerd en is een doorkijk gegeven naar het vervolg van het project.

dijkversterkingproject

De notitie reikwijdte en detailniveau ligt vanaf 16 december 2016 tot en met 26 januari 2017 ter inzage. Meer informatie over de procedure is te vinden op brabantsedelta.nl.

Informatie van de informatieavond

Bron: Brabantsedelta