Laatste nieuws project Dijkversterking

Hierbij het verslag van het overleg van 24 november over project Dijkversterking.

Daarnaast kunt u de volgende bestanden downloaden:

dijkversterkingproject

  • De nota Ruimtelijke Diagnose en ambitie deel 1 (begin volgend jaar wordt gewerkt aan deel 2)
  • De definitieve visualisaties waarin nu ook de 3D modellen zijn weergegeven die als basis dienen voor de beelden. We hopen dat we nu meer inzichtelijk hebben gemaakt hoe de visualisaties zijn opgebouwd. Zoals jullie zien komt de dijk in deze definitieve versie toch wat hoger uit. Wij betreuren dat want we hebben dus in de vorige klankbordgroep een verkeerd beeld geschetst.
  • De presentatie van 24 november.

Bron: Tauw BV