Last onder dwangsom voor cafés

De openbare besluitenlijst van het College dd 2-10 meldt het volgende:
Onderwerp: Opleggen last onder dwangsom bij het Grandcafé Het Heerehuys BV.
Besluit:

  1. Een last onder dwangsom opleggen aan de directie van het Grand Café Het Heerehuys BV, dat gevestigd is aan het Heereplein 1b te Raamsdonksveer, voor het overtreden van artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
  2. De hoogte van de op te leggen last onder dwangsom vast te stellen op € 1.500,00 per geconstateerde overtreding, met een maximum van € 7.500,00.

De openbare besluitenlijst van het College dd 9-10 meldt het volgende:
Onderwerp: Opleggen last onder dwangsom bij Café D’n Inval, gevestigd aan de Grote Kerkstraat 32a te Raamsdonksveer.
Besluit:

  1. Een last onder dwangsom opleggen aan de directie van het Café D’n Inval, dat gevestigd is aan de Grote Kerkstraat 32a te Raamsdonksveer, voor het overtreden van artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
  2. De hoogte van de op te leggen last onder dwangsom vast te stellen op € 1.500,00 per geconstateerde overtreding, met een maximum van € 7.500,00.

Gemelde artikel betreft artikel 2.17 Besluit algemene regels voor inrichtingen en milieubeheer, hoofdstuk 2 Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten, Afdeling 2.8 Geluidhinder. Afgaande hierop zou er sprake zijn van geluidoverlast, controle hierop en sanctionering middels gemelde collegebesluiten.