Leegstand aanloopstraten neemt toe

In veel centrale winkelgebieden staat de functie van aanloopstraten onder druk door het veranderend koopgedrag, e-tail en de geringere bestedingen door de economische crisis. Het gevolg is leegstand, functieverandering en dalende huurprijzen in deze zogenaamde B- en C-locaties.

Voor C-locaties bedraagt de leegstand inmiddels twaalf procent van het verkoopvloeroppervlak en voor B-locaties bijna tien procent. Op A1-locaties is de leegstand minder dan twee procent. NVM Business presenteert in haar retailvisie oplossingsrichtingen voor leegstand en een beoordelingskader om de potentie van een aanloopstraat gezamenlijk te bepalen.

Leegstand van winkelruimte is vooral een lokaal probleem, dat zich verspreid in Nederland voordoet.
Door de aanwezige speciaalzaken, vernieuwende winkelformules en horecabedrijven geven aanloopstraten een bijzondere kleur aan het karakter van een centrum. Aanloopstraten kunnen een broedplaats voor startende ondernemers en nieuwe winkelformules zijn vanwege de lagere huurprijzen. Het is echter niet realistisch om alle aanloopstraten te handhaven. Er zijn kansrijke en kansarme aanloopstraten. Kansarme aanloopstaten bieden mogelijkheden voor functietransformatie, bijvoorbeeld naar zorg, dienstverlening en wonen. Voor kansrijke aanloopstraten benoemt NVM Business maatregelen om deze straten toekomstbestendig te houden zoals gebiedsbranding, verbetering van de branchemix en het integreren van online en offline winkelen. NVM Business presenteert bij deze gezamenlijke aanpak ook maatregelen ter voorkoming en maskering van leegstand.

NVM Business wil met haar publicatie duidelijk maken dat het maken van gezamenlijke keuzes bijdraagt aan het beter functioneren van een centrum. De voorgestelde aanpak voor aanloopstraten is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.