Leegstand: bagatelliseren of leren?

De uitkomsten over de sterkere terugloop van het winkelbestand spreken feitelijk voor zich. Vastgesteld is een leegstand van tientallen procenten en hiermee doen we het duidelijk slechter dan elders in West-Brabant. Een uitkomst waarvan we zouden moeten leren. Waarom doen we het slechter, waar liggen oorzaken en hoe kunnen we het beter doen? Maar de reacties en ontwikkelingen leveren een ander beeld op.

Wethouder Smit noemt de gerezen situatie ten aanzien van het centrumplan een erfenis van de WSG. Een erfenis is echter de nalatenschap van mensen die er niet meer zijn. Bij deze materie is een groot deel van de huidige politiek/politieke partijen betrokken geweest bij de besluitvorming en daarmee mede verantwoordelijk voor het resultaat. Zou goed zijn om eens goed in de spiegel te kijken en ervan te leren.

De gemeente noemt zich vooral ondersteunend maar gedraagt zich al jaren bepalend. Ze maakten de keuzes en die kun je in ieder geval ten aanzien van een aantal bepalende zaken de verkeerde keuzes noemen. Maar nee, het lag/ligt vooral niet aan onszelf. De ondernemersprijs heeft het College destijds aan Peter Span toegekend terwijl de precaire situatie al duidelijk aan het worden was. De Markt gaan we nu met spoed aanpakken waarbij we het risico lopen dat we er richting de feestdagen nog mee bezig zijn. Wethouder Verschuren denkt nog na over de knip, wil de Hoofdstraat afsluiten en gaat verder nadenken over een blauwe zone. Wethouder Quirijnen bereidt een nieuw bestemmingsplan voor en dan komt het helemaal goed? Naar de zondagsopening doen we nader onderzoek….

Stellen dat het allemaal wel ‘goed’ komt is een bekend psychologisch fenomeen. We leren niet van het verleden, onderkennen de uitkomsten niet en stellen dat het vooral niet aan onszelf ligt. We doen dus meer van hetzelfde. Veelvuldig overleg en een centrumvisie op hoofdlijnen waren er al in 2006. Het is echter een materie die met vele malen minder voortvarendheid aangepakt lijkt te kunnen worden als de bouw van een nieuwe sporthal. Prioriteiten?