Leegstandsbarometer winkels G’berg

In meer dan 100 gemeenten dreigt een structurele leegstand van winkels. De zogeheten, normale frictieleegstand is voor deze gemeenten een gepasseerd station.

Dat blijkt uit de Leegstandbarometer van ruimtelijk adviesbureau DTNP, dat gegevens gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Locatus. Zo is de barometer tot stand gekomen, waarmee gemeenten kunnen inschatten wat hun te wachten staat. Frictieleegstand geldt tot ongeveer 5 procent, wat nodig is voor goede doorstroming. Daarboven moeten gemeenten op zoek naar andere oplossingen. Saneren is dan onvermijdelijk. Dit terwijl andere juist weinig leegstand kennen in combinatie met een groeiende bevolking. Daar kan het aanbod worden uitgebreid. Volgens het bureau is de vestigingslocatie hoe dan ook van groot belang. Waar de kansen liggen? Vooral in grotere winkelcentra en onderscheidende centra met de mogelijkheid tot recreatie.

Volgens deze leegstandsbarometer winkelmarkt heeft Geertruidenberg erg veel leegstand. Het aandeel leegstaande winkelmeters is groter dan gemiddeld in het land (9,1%) en fors groter dan de frictieleegstand (5%) die nodig is om de winkelmarkt goed te laten functioneren. Structurele leegstand kan leiden tot verloedering en afnemende leefbaarheid.

Er is kans op lichte toename van de leegstand. Door de lichte bevolkingskrimp bestaat de kans dat de leegstand verder toeneemt tot (ver) boven het landelijk gemiddelde. Naast kleine centra en aanloopstraten kunnen ook hoofdwinkelstraten te maken krijgen met leegstand. Het is verstandig beleid af te stemmen op deze wijzigingen in de markt. Keuzes in de structuur en forse sanering van incourant aanbod zijn noodzakelijk.