Leegstandtaks voor bedrijfspanden?

Zou dit een stimulans kunnen zijn voor de centrumontwikkeling in R’veer? Ondanks de voortdurende dialoog blijven de leegstaande panden leeg en blijft een daadwerkelijke aanpak – om te komen tot een representatief en attractief centrum – uit.

Er komt mogelijk toch een soort leegstandsbelasting op bedrijfspanden die niet worden gebruikt. Staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) van Economische Zaken zal binnenkort de mogelijkheden onderzoeken.

Leegstaande bedrijfspanden zijn velen een doorn in het oog. Afgezien van een verloederde aanblik is er in onze dichtbebouwde steden continu de roep om ruimte. Als eigenaren de leegstand in hun portemonnee voelen kan het tij wellicht gekeerd worden, is de gedachte achter de ‘leegstandtaks’. Staatssecretaris Heemskerk, die eerst de juridische en fiscale mogelijkheden onder de loep wil nemen, werd op dit idee gebracht door de PvdA-fractie in Amsterdam.

De PvdA vraagt het college al enige tijd in Den Haag aan te dringen op zo’n ‘leegstandstaks’. Maarten van Poelgeest (GroenLinks), wethouder van ruimtelijke ordening voor de gemeente Amsterdam liet het onderwerp eerder rusten, omdat hij verwachtte dat het onhaalbaar zou zijn. Hij zag meer in kraakacties dan in boetes. Wel stuurde hij, na een door de PvdA ingediende motie van de gemeenteraad, een brief naar het kabinet waarin hij om de taks vraagt.

Met een leegstandsbelasting is overigens in het buitenland goede ervaring opgedaan. In Vlaanderen is er een ‘krotbelasting’ voor woningen. Door de aldaar onlangs ingezette vrije marktwerking op de woningmarkt staan veel woningen leeg. Sinds de belasting in 1995 is ingevoerd is de leegstand in veel gemeenten met tientallen procenten afgenomen.

Inmiddels pleiten ook de steden Den Haag, Ede en Tilburg voor een leegstandsbelasting.