Leiderschap: handig of noodzaak?

John F. Kennedy: ‘Leiderschap en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’

Norman Schwarzkopf: ‘Leiderschap is de ideale combinatie van strategisch inzicht en karakter. Maar als je een ding moet laten vallen, kies dan voor strategisch inzicht.’

Je kunt je afvragen of we met de leiders van morgen ook een kredietcrisis hadden gehad. Het hebben van een sterke leider is echter geen garantie voor overleven in een tijd van verandering, het hebben van een sterk team waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt als leider en volger, wel! De nadruk ligt hierbij op aspecten als betrouwbaarheid, integriteit, transparantie en vertrouwen.

Voor goed leiderschap bij sociaal verantwoordelijke ondernemingen worden volgende 5 principes benoemd:

  1. Bereid zijn de logica van je eigen bedrijfstak ter discussie te stellen
  2. Iets doen omdat dat het juiste is, en vervolgens bedenken hoe je dat in een verdienmodel omzet.
  3. Begrijpen dat leiders prikkels geven en dat louter winstbejag soms de verkeerde prikkel is.
  4. Begrijpen wanneer je de regel moet volgen en wanneer je je gezond verstand moet gebruiken.
  5. Onderkennen dat louter omdat mensen om je heen je als een leider zien, dat nog niet betekent dat je ook een goede leider bent.